9 dịch vụ của Windows 10 bạn có thể tắt để Chơi Game

Gõ tiếng Việt, Download Unikey 2015 2016, Cài đặt Unikey, Bộ gõ tiếng Hàn Quốc, Bộ gõ tiếng Trung Quốc, phần mềm tiếng Việt, Font chữ, Lỗi tiếng Việt, Unikey cho Win10, Win7, Win8, WinXP, Unikey là bộ Gõ tiếng Việt tốt nhất miễn phí

Chơi Game mượt hơn khi Tắt 9 Ứng Dụng sau

Windows 10 bao gồm nhiều dịch vụ của Microsoft. Đó là những chương trình nhỏ cơ bản cung cấp một dịch vụ HĐH cụ thể. Một số dịch vụ đó rất cần thiết cho Windows 10, nhưng có những dịch vụ ít thiết yếu hơn mà người dùng có thể tắt nếu họ không cần. […]

22 Tháng Hai, 2019 Posted in Thủ thuật