cách truy cập thư mục hạn chế win 10

Gõ tiếng Việt, Download Unikey 2015 2016, Cài đặt Unikey, Bộ gõ tiếng Hàn Quốc, Bộ gõ tiếng Trung Quốc, phần mềm tiếng Việt, Font chữ, Lỗi tiếng Việt, Unikey cho Win10, Win7, Win8, WinXP, Unikey là bộ Gõ tiếng Việt tốt nhất miễn phí

Windows 10 “you need permission to perform this action” và cách khắc phục

Windows 10 là một hệ điều hành với rất nhiều cải tiến và nó cung cấp cho người dùng quyền quản trị cũng như quyền được can thiệp sâu hơn vào các tùy chỉnh máy tính. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, vẫn xuất hiện một số thư mục, tập tin mà người dùng […]

18 Tháng Tư, 2019 Posted in Thủ thuật