J’rai

Gõ tiếng Việt, Download Unikey 2015 2016, Cài đặt Unikey, Bộ gõ tiếng Hàn Quốc, Bộ gõ tiếng Trung Quốc, phần mềm tiếng Việt, Font chữ, Lỗi tiếng Việt, Unikey cho Win10, Win7, Win8, WinXP, Unikey là bộ Gõ tiếng Việt tốt nhất miễn phí

Phần mềm gõ tiếng Dân tộc thiểu số Việt Nam

PHẦN MỀM BỘ GÕ HỖ TRỢ TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Trong thời buổi công nghệ thông tin hiện nay thì các phần mềm gõ Tiếng Việt luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình làm việc, trao đổi thông tin của mọi người. Tuy nhiên, đối với đồng bào thiểu số, vấn đề […]

5 Tháng Mười Hai, 2015 Posted in Phần mềm, Thủ thuật