ca dao. tục ngữ

Gõ tiếng Việt, Download Unikey 2015 2016, Cài đặt Unikey, Bộ gõ tiếng Hàn Quốc, Bộ gõ tiếng Trung Quốc, phần mềm tiếng Việt, Font chữ, Lỗi tiếng Việt, Unikey cho Win10, Win7, Win8, WinXP, Unikey là bộ Gõ tiếng Việt tốt nhất miễn phí
“Muốn ăn thì lăn vào bếp”

Thành ngữ “Muốn ăn thì lăn vào bếp”

Thuở đời, đâu có ai cho không ai một cái gì. Mọi sự đều phải trả bằng một cái giá nhất định, cũng giống như có làm thì mới có ăn, muốn ăn thì phải chăm làm. Giả sử có những người rất tốt, họ bao dung và giàu lòng bác ái. Họ sẵn sàng […]

14 Tháng Một, 2019 Posted in Ca dao tục ngữ thành ngữ