Hoàng Thị Thùy Linh

lời nói gói vàng

Lời nói gói vàng

Bằng cách ví von “lời nói” như “gói vàng”, ông cha ta từng đúc kết “Lời nói gói vàng”. Câu nói răn dạy con cháu về giá trị của lời nói trong cuộc sống. Lời nói ở đây được coi trọng, quý giá như vàng. Lời nói có thực sự đáng giá Lời nói là […]

7 Tháng Một, 2021 Posted in Ca dao tục ngữ thành ngữ