Bảng chữ cái cải cách của Bùi Hiền

Gõ tiếng Việt, Download Unikey 2015 2016, Cài đặt Unikey, Bộ gõ tiếng Hàn Quốc, Bộ gõ tiếng Trung Quốc, phần mềm tiếng Việt, Font chữ, Lỗi tiếng Việt, Unikey cho Win10, Win7, Win8, WinXP, Unikey là bộ Gõ tiếng Việt tốt nhất miễn phí
Bảng Chữ Cái Cải Cách: Tranh cãi vì đâu?

Bảng Chữ Cái Cải Cách: Tranh cãi vì đâu?

Nói về bảng chữ cái cải cách thì đây không còn là vấn đề mới nữa, thế nhưng liệu bạn đã tìm hiểu về vấn đề “hot một thời” này chưa? Đặc biệt, đây còn là một công trình nghiên cứu sau 40 năm của một vị PGS.TS nữa. Trong bài viết hôm nay, chúng […]

11 Tháng Sáu, 2019 Posted in Phần mềm gõ tiếng Việt