Bảng chữ cái của PGS.TS Bùi Hiền

Gõ tiếng Việt, Download Unikey 2015 2016, Cài đặt Unikey, Bộ gõ tiếng Hàn Quốc, Bộ gõ tiếng Trung Quốc, phần mềm tiếng Việt, Font chữ, Lỗi tiếng Việt, Unikey cho Win10, Win7, Win8, WinXP, Unikey là bộ Gõ tiếng Việt tốt nhất miễn phí
Đôi điều bàn luận về Bảng Chữ Cái Cải Cách của PGS.TS Bùi Hiền

Bàn về Bảng Chữ Cái Cải Cách của PGS.TS Bùi Hiền

Khi cả 2 phần bản đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của PGS.TS Bùi Hiền được công bố trên truyền thông vào cuối năm 2017 đã tạo nên một làn sóng tranh luận. Tuy đến hôm nay, vấn đề này đã không còn được quan tâm nhiều đến nữa nhưng chắc chắn nếu được […]

18 Tháng Sáu, 2019 Posted in Phần mềm gõ tiếng Việt