ca dao. tục ngữ

Gõ tiếng Việt, Download Unikey 2015 2016, Cài đặt Unikey, Bộ gõ tiếng Hàn Quốc, Bộ gõ tiếng Trung Quốc, phần mềm tiếng Việt, Font chữ, Lỗi tiếng Việt, Unikey cho Win10, Win7, Win8, WinXP, Unikey là bộ Gõ tiếng Việt tốt nhất miễn phí
Ngựa non háu đá

Ngựa non háu đá

Khi bản thân chưa có gì trong tay hoặc chưa biết sức lực của mình tới đâu nhưng lại nhanh chóng chiếm hữu lấy mọi đỉnh cao của giới hạn. Kết quả, họ thường không hài lòng với hiện tại và sẵn sfang bỏ dở chúng để chạy theo những chiến tích có vẻ “xa […]

8 Tháng Mười, 2019 Posted in Ca dao tục ngữ thành ngữ
“Muốn ăn thì lăn vào bếp”

Thành ngữ “Muốn ăn thì lăn vào bếp”

Thuở đời, đâu có ai cho không ai một cái gì. Mọi sự đều phải trả bằng một cái giá nhất định, cũng giống như có làm thì mới có ăn, muốn ăn thì phải chăm làm. Giả sử có những người rất tốt, họ bao dung và giàu lòng bác ái. Họ sẵn sàng […]

14 Tháng Một, 2019 Posted in Ca dao tục ngữ thành ngữ