chặn truy cập control panel windows 10

Gõ tiếng Việt, Download Unikey 2015 2016, Cài đặt Unikey, Bộ gõ tiếng Hàn Quốc, Bộ gõ tiếng Trung Quốc, phần mềm tiếng Việt, Font chữ, Lỗi tiếng Việt, Unikey cho Win10, Win7, Win8, WinXP, Unikey là bộ Gõ tiếng Việt tốt nhất miễn phí

Các cách hạn chế truy cập Windows 10 Settings, Control Panel

Khi thực hiện một số các tùy chỉnh trên hai ứng dụng Settings và Control Panel cũng đồng nghĩa với việc bạn đang trực tiếp can thiệp vào cách thức vận hành của hệ thống máy tính. Chính vì vậy, sẽ thật phiền phức trong trường hợp bạn phải chia sẻ máy tính với người […]

5 Tháng Ba, 2019 Posted in Thủ thuật