Thêm Switch Power Plan cho máy tính để bàn trong Windows 10

Gõ tiếng Việt, Download Unikey 2015 2016, Cài đặt Unikey, Bộ gõ tiếng Hàn Quốc, Bộ gõ tiếng Trung Quốc, phần mềm tiếng Việt, Font chữ, Lỗi tiếng Việt, Unikey cho Win10, Win7, Win8, WinXP, Unikey là bộ Gõ tiếng Việt tốt nhất miễn phí

Thêm Switch Power Plan cho máy tính để bàn trong Windows 10

Trong Windows 10, Bảng điều khiển đã được thay thế bằng ứng dụng Settings Metro và người dùng vẫn đang làm quen với nó. Vì vậy, nếu bạn muốn thay đổi gói năng lượng hiện tại của mình, bạn sẽ phải đi sâu vào ứng dụng Cài đặt, nhưng chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một […]

22 Tháng Hai, 2019 Posted in Thủ thuật