tục ngữu

Gõ tiếng Việt, Download Unikey 2015 2016, Cài đặt Unikey, Bộ gõ tiếng Hàn Quốc, Bộ gõ tiếng Trung Quốc, phần mềm tiếng Việt, Font chữ, Lỗi tiếng Việt, Unikey cho Win10, Win7, Win8, WinXP, Unikey là bộ Gõ tiếng Việt tốt nhất miễn phí
Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn

Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn

Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn là một trong những câu nói về tình nghĩa vợ chồng. Đây không chỉ là lời khuyên răn chúng ta cần coi trọng mối quan hệ này. Nó còn cho thấy một chân lí đúng đắn, đó là khi vợ chồng đồng lòng thì bất cứ […]

20 Tháng Hai, 2021 Posted in Ca dao tục ngữ thành ngữ