Ca dao tục ngữ thành ngữ

“Muốn ăn thì lăn vào bếp”

Thành ngữ “Muốn ăn thì lăn vào bếp”

5 / 5 ( 2 votes ) Thuở đời, đâu có ai cho không ai một cái gì. Mọi sự đều phải trả bằng một cái giá nhất định, cũng giống như có làm thì mới có ăn, muốn ăn thì phải chăm làm. Giả sử có những người rất tốt, họ bao dung và […]

14 Tháng Một, 2019 Posted in Ca dao tục ngữ thành ngữ
“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”

Thành ngữ “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”

5 / 5 ( 2 votes ) Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Vậy thì tại sao chúng ta không chọn sống vui vẻ một cách trọn vẹn? Nếu lạc quan hay bi quan gì cũng phải sống tiếp thì cớ gì mình lại không hướng theo con đường nhẹ nhàng hơn. […]

14 Tháng Một, 2019 Posted in Ca dao tục ngữ thành ngữ
“Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”

Thành ngữ “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”

5 / 5 ( 2 votes ) Tôi lớn lên bằng những lời ru của mẹ, bằng câu ca dao của bà nên có một tình yêu tha thiết với dòng văn học dân gian của Việt Nam. Sau này, bản thân được tiếp xúc với nhiều thể loại hơn như tục ngữ, thành ngữ, […]

14 Tháng Một, 2019 Posted in Ca dao tục ngữ thành ngữ
“Không có lửa làm sao có khói”

Thành ngữ “Không có lửa làm sao có khói”

4.3 / 5 ( 3 votes ) Phàm là việc gì ở trên đời đều xuất phát từ một nguyên nhân nào đó. Không có chuyện tự dưng mà thế này hay tự dưng mà thế nọ. Có gieo một hành động gì đó mới nhận lại được một đáp trả tương tự. Chẳng có […]

14 Tháng Một, 2019 Posted in Ca dao tục ngữ thành ngữ
“Một điều nhịn chín điều lành”

Tục ngữ “Một điều nhịn chín điều lành”

5 / 5 ( 2 votes ) Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng “Nhẫn là một đức tính đẹp, là cảnh giới cao nhất của đời người”. Ngẫm lại thấy rất đúng! Ở đời, người muốn gây chuyện, thể hiện cảm xúc nóng giận thì dễ chứ người tu được tính “nhẫn” có […]

14 Tháng Một, 2019 Posted in Ca dao tục ngữ thành ngữ
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”

Thành ngữ “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”

3.7 / 5 ( 6 votes ) “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” Mỗi lần nghe hoặc thấy đâu đó câu nói này, tôi lại có cảm giác bồi hồi và suy ngẫm về những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống. Đã rất nhiều lần tôi trộm nghĩ, tại sao […]

13 Tháng Một, 2019 Posted in Ca dao tục ngữ thành ngữ