Máy tính bị lỗi tiếng Nhật, không hiển thị chữ Nhật, Font chữ tiếng Nhật Bản

admin Phần mềm gõ tiếng Nhật, Thủ thuật 15497 Views

4.3/5 - (3 bình chọn)

Đối với các bạ yêu thích tiếng Nhật hoặc đang học tiếng Nhật để đi làm việc hoặc học tập tại Nhật bản hoặc các bạn dịch thuật chuyên ngành tiếng Nhật, sinh viên Nhật ngữ thì yêu cầu máy tính hiển thị được chữ tiếng Nhật hoặc bộ gõ tiếng Nhật là điều thiết yếu.
Trong quá trình sử dụng các bạn có thể gặp các lỗi về Font chữ tiếng Nhật không hiển thị tốt hoặc hiển thị thành các ô vuông, dấu hỏi chấm….
Với đa số các máy tính gặp lỗi không hiển thị tiếng Nhật là nguyên nhân do người dùng chưa cài đặt Font chữ tiếng Nhật hoặc phần mềm bộ gõ tiếng Nhật chuẩn. Các hệ điều hành máy tính hay dùng là Windows XP, Win 7, Win8, Win10 hoặc thậm chí trên cả máy MAC
Một số nguyên nhân khác có thể do máy tính bị nhiễm virus…

2015-12-06_102843
Để giải quyết vấn đề này thì chúng ta cần phải làm như sau:
1. Cài đặt Font chữ tiếng Nhật thông dụng và đầy đủ cho máy tính của bạn
Nếu bạn chỉ muốn xem trang web hay văn bản tiếng Nhật thì bạn có thể tải một trong các font tiếng Nhật đính kèm dưới đây.
Cách làm:
Bước 1: Tải font (một hoặc một số font dưới đây) về máy bạn. Nếu font tiếng Nhật của trang web hay của văn bản khác font tiếng Nhật có sẵn trên máy của bạn thì máy tính của bạn sẽ tự chọn font thích hợp nên bạn không cần lo lắng là loại font tiếng Nhật khác nhau. fonttiengnhat
Bước 2: Click phải chuột vào file đã tải về, chọn “Install…”. Font sẽ được copy vào thư mục C:\WINDOWS\Fonts.
Bước 3: Mở lại trang web hay văn bản.

2. Các bạn có thể làm theo hướng dẫn trong bài viết sau: Gõ Tiếng Nhật cho Win7, Win8, Win10, Unikey

3. CÁCH SOẠN THẢO VĂN BẢN BẰNG TIẾNG NHẬT:

Trước tiên, bạn phải chuyển hệ thống ngôn ngữ bàn phím từ English sang Japanese như đã hướng dẫn ở trên. Khi Japanese đã là hệ thống ngôn ngữ chính, hãy chọn bộ chữ sẽ gõ với nút Input mode. Sau khi đã lựa chọn xong bộ chữ, bạn đã có thể soạn thảo văn bản bằng các cách sau:

– Soạn thảo văn bản tiếng Nhật gián tiếp bằng Romanji: đây là cách soạn thảo khá dễ dàng và không đòi hỏi bàn phím có hỗ trợ tiếng Nhật. Lưu ý là nếu một từ kết thúc bằng âm n, bạn sẽ phải gõ là nn thay vì n, ví dụ: để gõ từ công viên bạn sẽ phải gõ kouenn thay vì kouen.Riêng や muốn viết nhỏ như trong chữ しゃ ta gõ shixya, tương tự cho ゆ、よ。

Sau khi đã gõ xong một từ với âm Kana, bấm Space bar, máy tính sẽ liệt kê các từ Hán tự (Kanji) thích hợp với từ vừa gõ.

Kết thúc một từ bằng phím Enter thay vì Space bar.

– Soạn thảo trực tiếp bằng bàn phím: so với cách soạn thảo trước, cách soạn thảo này có lợi thế hơn nhiều về tốc độ nhưng lại rắc rối hơn vì đòi hỏi bạn phải học làm quen và nhớ thêm một hệ thống phím và một bàn phím có hỗ trợ Nhật ngữ trên mặt phím.

Nếu bạn đã có một bàn phím hỗ trợ Nhật ngữ, hãy bấm chọn nút Kana để gõ trực tiếp bằng bàn phím. Tương tự cách soạn thảo bằng Romanji, bạn vẫn sẽ chuyển từ Kana sang Kanji bằng Space bar và kết thúc từ bằng Enter.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về bộ gõ tiếng Nhật của Windows XP, vẫn còn nhiều điều thú vị của bộ gõ này đang chờ bạn khám phá.

Cách gõ tiếng Nhật: Bạn có thể gõ tiếng Nhật trên bàn phím tiếng Anh, tức là chọn

Hiragana trên Input Mode, và gõ như sau :

  Phím

  Phím

  Phím

  Phím

  Phím

a i u e o
ka ki ku ke ko
sa si su se so
ta ti tu te to
na ni nu ne no
ha hi hu* he ho
ma mi mu me mo
ya     yu     yo
ra ri ru re ro
wa     wo     n

(*) Cũng có thể gõ fu.

ga gi gu ge go
za zi* zu ze zo
da di du de do
ba bi bu be bo
pa pi pu pe po

(*) Cũng có thể gõ ji.

きゃ キャ kya きゅ キュ kyu きょ キョ kyo
しゃ シャ sha しゅ シュ shu しょ ショ sho
ちゃ チャ cha* ちゅ チュ chu** ちょ チョ cho***
にゃ ニャ nya にゅ ニュ nyu にょ ニョ nyo
ひゃ ヒャ hya ひゅ ヒュ hyu ひょ ヒョ hyo
みゃ ミャ mya みゅ ミュ myu みょ ミョ myo
りゃ リャ rya りゅ リュ ryu りょ リョ ryo
ぎゃ ギャ gya ぎゅ ギュ gyu ぎょ ギョ gyo
じゃ ジャ ja じゅ ジュ ju じょ ジョ jo
びゃ ビャ bya びゅ ビュ byu びょ ビョ byo
ぴゃ ピャ pya ぴゅ ピュ pyu ぴょ ピョ pyo

(*) Cũng có thể gõ tya.

(**) Cũng có thể gõ tyu. (***) Cũng có thể gõ tyo.

きゅう キュウ kyuu きょう キョー kyou
しゅう シュウ shuu しょう ショー shou
ちゅう チュウ chuu* ちょう チョー chou**
にゅう ニュウ nyuu にょう ニョー nyou
ひゅう ヒュウ hyuu ひょう ヒョー hyou
みゅう ミュウ myuu みょう ミョー myou
りゅう リュウ ryuu りょう リョー ryou
ぎゅう ギュウ gyuu ぎょう ギョー gyou
じゅう ジュウ juu じょう ジョー jou
びゅう ビュウ byuu びょう ビョー byoo
ぴゅう ピュウ pyuu ぴょう ピョー pyoo

(*) Cũng có thể gõ tyuu.

(**) Cũng có thể gõ tyou.

Gõ chữ Katakana bằng cách gõ như Hiragana, sau đó nhấn phím F7, và nhấn phím

Enter.
Xem thêm:

  1. 3 Phần mềm Gõ Tiếng Nhật trên điện thoại được ưa chuộng nhất
  2. Bộ gõ tiếng Nhật được giới trẻ ưa chuộng nhất Simeji Japanese Input và Emoji
  3. Phần mềm gõ tiếng Nhật trên điện thoại với Google Japanese Input
  4. 9 Bước để Gõ tiếng Nhật trên điện thoại, máy tính bảng, thiết bị chạy Android
HostvnDownload Unikey Xem thêm: Download tải WinRAR 5.31 mới nhất 2016 Full Crack Windows XP/7/8/10, Download tải WinZIP 20 phần mềm tốt nhất cho nén file 2016, Dạy Học mat xa, dạy massage body, Mi Katun