8 Cách khắc phục lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD HTKK 2017

admin Thủ thuật 8415 Views

5/5 - (1 bình chọn)

HTKK 3.4.0, iHTKK 3.3.0, Từ ngày 25 tháng 9 năm 2016 chính thức hỗ trợ phiên bản mới của Cục thuế về Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng. Trong đó các lỗi thường gặp do các bạn sử dụng các phiên bản cũ hơn trong HTKK mà chưa cập nhật.
Sau đây là một số lỗi thường gặp khi bị thông báo:

Tờ? khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 75

Tờ? khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 75. – Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element ‘TongDThuVaThueGTGTHHDVBRa’. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue“:HHDVBRaKhongTinhThue}’ is expected.

Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 102

Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 102. – Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element ‘HDonDKiTiepSDung’ is not complete. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:ChiTietHoaDon}’ is expected.

Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 55

Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 55. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘date’.

Tờ khai không đúng định dạng với XSD: -Dữ liệu sai tại dòng: 53

Tờ khai không đúng định dạng với XSD: -Dữ liệu sai tại dòng: 53. – Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value ” is not facet-valid with respect to pattern ‘1701|1704|1705|0000|1761|1052|1056|1057’ for type ‘tieuMucHT_empty’.

Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 122

Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 122. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘integer’.

Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid

Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect to pattern “([0-9]{10})(-[0-9]{3})? for type ‘TINType’.

Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 445

Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 445. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ‘0.00’ is not a valid value for ‘integer’.

Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 137

Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 137. – Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element ‘maCQT’. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:coQuanThue}’ is expected.

Tờ? khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 75

Tờ? khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 75. – Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element ‘TongDThuVaThueGTGTHHDVBRa’. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:HHDVBRaKhongTinhThue}’ is expected.

Như các bạn đã biết, nộp tờ khai thuế qua mạng đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, cũng như công sức cho người nộp thuế thông qua hệ thống iHTKK, người nộp thuế chỉ cần nộp tờ khai dạng XML lên hệ thống, là ngay lập tức tờ khai được chuyển đến cơ quan thuế. Song, trong quá trình vẫn có những lỗi xảy ra khiến người nộp thuế không thể hoàn thành quá trình nộp tờ khai của mình, trong đó Lỗi tờ khai không đúng định dạng với XSD là lỗi không thể không nhắc đến. Hotrokekhaithue.com.vn xin gửi đến các bạn những phương pháp xử lý các lỗi này.

Phương pháp xử lý lỗi tờ khai không đúng định dạng với Xsd:

1 Lỗi : Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 102. – Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element ‘HDonDKiTiepSDung’ is not complete. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:ChiTietHoaDon}’ is expected.

2016-10-20_172930

2. Lỗi: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 55. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘date’.

Nguyên nhân:
Lỗi này xảy ra khi trên tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị thiếu giá trị ngày ở cặp thẻ ngayDauKyBC và ngayCuoiKyBC. Người nộp thuế mở tờ khai bằng Notepad++ và sửa như sau:

2016-10-20_173111

3 Lỗi : Tờ khai không đúng định dạng với XSD: -Dữ liệu sai tại dòng: 53. – Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value ” is not facet-valid with respect to pattern ‘1701|1704|1705|0000|1761|1052|1056|1057’ for type ‘tieuMucHT_empty’.

Cách sửa: Mở tờ khai XML bằng Notepad, tìm dòng “tieuMucHachToan” và thêm số tiêu mục hạch toán vào. Tuy nhiên mỗi loại tờ khai lại có tiểu mục hạch toán khác nhau nên NNT lưu ý khi điền:

+ Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT: 1701

+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt 01/TTĐB: 0000

2016-10-20_173239

4. Lỗi: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 122. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘integer’.

– Lỗi này thường xảy ra khi NNT lập tờ khai quyết toán thuế TNCN để trống chỉ tiêu 19 “Số thuế TNCN đã khấu trừ”. Chỉ tiêu này bắt buộc phải nhập. Vì vậy nếu cá nhân đó chưa khấu trừ thuế TNCN thì phải để số tiền là 0 (không được bỏ trống).

2016-10-20_173402

5 Lỗi:Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect to pattern “([0-9]{10})(-[0-9]{3})? for type ‘TINType’.

Lỗi này xảy ra do NNT kê khai sai nội dung trên hóa đơn, nguyên nhân thường gặp nhất là do gõ MST có dấu cách ở giữa hoặc ở cuối hoặc gõ mã số thuế chi nhánh bị thiếu dấu gạch ngang tách riêng 3 số cuối, NNT sửa lại cho đúng và lưu lại là được.

6. Lỗi: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 445. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ‘0.00’ is not a valid value for ‘integer’.

Người nộp thuế gặp lỗi này khi nộp tờ khai báo cáo tài chính theo định dạng XML. Để sửa lỗi này, NNT mở tờ khai bị lỗi bằng Notepad++, tìm tới dòng bị lỗi và sửa giá trị 0.00 thành 0 rồi lưu lại và nộp tờ khai.

7.Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 137. – Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element ‘maCQT’. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:coQuanThue}’ is expected.

8. Tờ? khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 75. – Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element ‘TongDThuVaThueGTGTHHDVBRa’. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:HHDVBRaKhongTinhThue}’ is expected.

Lỗi này ta cần nâng cấp lên Phiên bản kê khai thuế mới nhất nhé các bạn

2016-10-20_173653

HostvnDownload Unikey Xem thêm: Download tải WinRAR 5.31 mới nhất 2016 Full Crack Windows XP/7/8/10, Download tải WinZIP 20 phần mềm tốt nhất cho nén file 2016, Dạy Học mat xa, dạy massage body, Mi Katun