Thông tin cần thiết chuẩn bị cho Kỳ thi JLPT

Trần Thị Tố Uyên Phần mềm gõ tiếng Nhật 4065 Views

5/5 - (3 bình chọn)

Kỳ thi JLPT – Thi lấy bằng tiếng Nhật là cách để bạn đánh giá khả năng tiếng Nhật của bản thân tốt nhất. Việc luyện thi cũng giúp bạn nâng cao sự hiểu biết về tiếng Nhậtngôn ngữ nói chung. Luyện thi tiếng Nhật là việc mà tôi khuyên bạn nên làm, kể cả khi bạn không có ý định thi lấy bằng.

Tất tần tật thông tin cần thiết cho Kỳ thi JLPT

Hiện tại, Kỳ thi JLPT Khả năng Tiếng Nhật (Năng lực Nhật ngữ, hay Japanese Language Proficiency Test) được tổ chức với 5 cấp bậc từ N1 (khó nhất) tới N5 (dễ nhất).

 • N1: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng được trong nhiều hoàn cảnh
 • N2: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng trong các tình huống hàng ngày, trong nhiều hoàn cảnh ở một mức độ nhất định
 • N3: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng trong các tình huống hàng ngày ở một mức độ nhất định
 • N4: Khả năng hiểu tiếng Nhật cơ bản
 • N5: Khả năng hiểu một ít tiếng Nhật cơ bản

Đọc thêm: 

Cụ thể từng mức độ như sau:

Trình độ khó nhất – mức N1:

Trình độ cao cấp: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng được trong nhiều hoàn cảnh.

Cách đọc Phần đọc 

Có thể đọc các tác phẩm với độ phức tạp tương đối và các tác phẩm trừu tượng về một loạt các chủ đề, chẳng hạn như bài xã luận trên báo và phê bình; có thể hiểu cả cấu trúc và nội dung của chúng. Ngoài ra, có thể đọc các tài liệu bằng văn bản với nội dung sâu sắc về các chủ đề khác nhau và làm theo câu chuyện cũng như hiểu được ý định của người viết một cách toàn diện.

Nghe Phần nghe

Một là có thể hiểu được các tài liệu được trình bày bằng miệng cũng như các cuộc trò chuyện một cách mạch lạc như báo cáo tin tức và các bài giảng, nói với tốc độ tự nhiên trong một loạt các thiết lập; có thể làm theo ý tưởng của mình và hiểu được nội dung của họ một cách toàn diện. Bên cạnh đó cũng có thể hiểu được các chi tiết của các tài liệu được trình bày như các mối quan hệ giữa những người liên quan, các cơ cấu hợp lý, và những điểm cần thiết.

Trình độ mức N2:

Trình độ trên trung cấp: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng trong các tình huống hàng ngày và trong nhiều hoàn cảnh ở một mức độ nhất định.

Cách đọc Phần đọc

Có thể đọc các tài liệu bằng văn bản rõ ràng về một các chủ đề như bài báo và bài bình luận trên các tờ báo và tạp chí cũng như bài phê bình đơn giản, và hiểu nội dung của chúng. Đọc được các tài liệu bằng văn bản về các chủ đề chung và làm theo câu chuyện cũng như hiểu được ý định của tác giả.

Nghe Phần nghe

Hiểu được các tài liệu được trình bày bằng miệng như các cuộc trò chuyện mạch lạc và báo cáo tin tức, tốc độ nói gần như tự nhiên trong các tình huống hàng ngày cũng như trong các thiết lập; có thể làm theo ý tưởng của mình và hiểu được nội dung của họ. Hiểu được mối quan hệ giữa những người liên quan và các điểm thiết yếu của các chi tiết đã được trình bày cũng như các mối quan hệ giữa những người liên quan, các cơ cấu hợp lý, và những điểm cần thiết.

Tất tần tật thông tin cần thiết cho Kỳ thi JLPT

Trình độ mức N3:

Trình độ trung cấp: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng trong các tình huống hàng ngày ở một mức độ nhất định.

Cách đọc Phần đọc

Có thể đọc và hiểu các tài liệu bằng văn bản với nội dung cụ thể liên quan đến chủ đề hàng ngày; có thể nắm bắt thông tin tóm tắt như tiêu đề bài báo. Ngoài ra cũng có thể đọc các bài viết hơi phức tạp và trừ tượng gặp phải trong tình huống hàng ngày và hiểu những điểm chính của nội dung nếu một số cụm từ thay thế có sẵn để hỗ trợ sự hiểu biết.

Nghe Phần nghe

Có thể lắng nghe và thấu hiểu cuộc trò chuyện mạch lạc trong các tình huống hàng ngày, được nói ở tốc độ gần như tự nhiên, và nói chung là có thể làm theo các nội dung của họ cũng như nắm bắt các mối quan hệ giữa những người liên quan.

Trình độ mức N4:

Trình độ trên cơ bản: Khả năng hiểu cơ bản của Nhật Bản.

Cách đọc Phần đọc

Có thể đọc và hiểu đoạn văn về chủ đề quen thuộc hàng ngày bằng văn bản trong vốn từ vựng cơ bản và chữ Hán.

Nghe Phần nghe

Có thể lắng nghe và thấu hiểu cuộc trò chuyện gặp phải trong cuộc sống hàng ngày và thường làm theo nội dung của họ, miễn là họ đang nói chậm rãi.

Trình độ dễ nhất – mức N5:

Trình độ cơ bản: Khả năng hiểu một ít tiếng Nhật cơ bản.

Cách đọc Phần đọc

Có thể đọc và hiểu các biểu tiêu biểu và câu viết bằng Hiragana, Katakana, và Kanji cơ bản.

Nghe Phần nghe

Có thể lắng nghe và thấu hiểu cuộc trò chuyện về chủ đề thường xuyên gặp phải trong các tình huống cuộc sống hàng ngày và trong lớp học, và có thể lấy thông tin cần thiết từ các cuộc trò chuyện ngắn nói chậm rãi.

Cùng học tiếng Nhật với Gotiengviet.com.vn:

Ghi điểm

Điểm đạt được tính theo thang điểm – những điểm số không được dùng để xác định mức đạt, cũng không được ghi lại trừ khi có yêu cầu trong phần Thông tin tham khảo. Những điểm số thô được quy đổi theo tiêu chuẩn tương đương với mức độ khó khác nhau của các năm khác nhau nhưng quy chuẩn không đổi. Điểm số đã quy đổi sẽ được thông báo, được chia thành từng phần và chính những điểm số này sẽ xác định thí sinh đạt mức độ nào.

Ngoài ra, phần Thông tin tham khảo sẽ được ghi trên tờ bảng điểm, chỉ mang tính cung cấp thông tin cho việc học tập của thí sinh chứ không ảnh hưởng tới việc đỗ hay trượt. Điểm số được đưa ra dựa trên nhưng điểm số thô, hoặc các chữ cái A, B, C tương ứng với điểm số 67% hoặc hơn, từ 34-66% và dưới 34%. Thông tin tham khảo được đưa ra cho phần từ vựng, ngữ pháp và đọc trên N4 và N5, và phần từ vựng và ngữ pháp (nhưng không có phần đọc) trên N1, N2, N3. Trong cả hai trường hợp, điều này sẽ gây ảnh hưởng tới Hiểu biết ngôn ngữ trong từng kỹ năng nhưng lại giúp phân tích kỹ hơn phần nghe.

Điểm đạt

Đạt được chứng chỉ yêu cầu thí sinh không chỉ đạt điểm tổng thể mà phải vượt qua từng phần với điểm số quy đổi theo đúng như thang điểm đã có.

 • Điểm từng phần được yêu cầu nhằm đảm bảo việc thí sinh không bị mất cân bằng giữa nghe và đọc, ví du như không ai vượt qua kỳ thi khi làm bài viết rất tốt nhưng lại không nghe được gì.
 • Điểm toàn bài phụ thuộc vào các cấp độ và sự thay đổi giữa 100/180 (55,55%) cho N1 và 80/180 (44,44%) cho N5.
 • Điểm qua từng phần là 19/60 tương đương với 31,67% và 38/120 = 19/60 cho toàn bài với cấp độ N4 và N5.

Lưu ý rằng điểm đạt của từng phần thấp hơn so với điểm toàn bài (đạt 31,67% thay vì 44,44% -55,55%), do đó, thí sinh không thể đạt điểm qua bài dù cho đã đạt điểm từng phần. Các tiêu chuẩn này đã được áp dụng bắt đầu từ tháng 7 năm 2010, và không thay đổi từ năm này sang năm khác, với các thang điểm thay vì các tỷ lệ khác nhau.

kỳ thi Khả năng Tiếng Nhật (Năng lực Nhật ngữ, hay Japanese Language Proficiency Test)kỳ thi Khả năng Tiếng Nhật (Năng lực Nhật ngữ, hay Japanese Language Proficiency Test)

Một số nét mới

Kỳ thi JLPT mới sẽ dùng điểm được chuẩn hóa (得点等化). Đây là phương pháp để đánh giá công bằng điểm số trong các kỳ thi với nhau. Ví dụ kỳ thi thời điểm A bạn thi được 130 điểm do đề dễ, nhưng kỳ thi thời điểm B bạn chỉ được 120 điểm do đề khó. Chuẩn hóa điểm số là phương pháp so sánh (bằng thống kê) 2 kỳ thi với nhau để chuẩn hóa điểm về một thang chung.

Do đó bạn thi kỳ thi JLPT nào cũng hầu như cho số điểm (đã được chuẩn hóa) ngang nhau.

Ngoài ra, bạn sẽ được gửi kết quả là một danh sách những khả năng của bạn.

Ví du: Viết: Có thể miêu tả cảm xúc… trong tiếng Nhật.

kỳ thi Khả năng Tiếng Nhật (Năng lực Nhật ngữ, hay Japanese Language Proficiency Test)

Thế nào là thi đậu kỳ thi JLPT?

N1:

 • Điểm tổng: Trên 100 điểm (Tối đa: 180)
 • Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
 • Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
 • Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

N2:

 • Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180)
 • Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
 • Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
 • Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

N3:

 • Điểm tổng: Trên 95 điểm (Tối đa: 180)
 • Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
 • Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
 • Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

N4:

 • Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180)
 • Điểm kiến thức ngôn ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120)
 • Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

N5:

 • Điểm tổng: Trên 80 điểm (Tối đa: 180)
 • Điểm kiến thức ngôn ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120)
 • Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

Chú ý: Trước đây kỳ thi JLPT chỉ cần điểm tổng lớn hơn điểm đậu. Nhưng kỳ thi JLPT mới ngoài yêu cầu điểm tổng phải lớn hơn mức đậu còn yêu cầu điểm thành phần phải lớn hơn mức chuẩn.

Ví dụ điểm chuẩn của Đọc hiểu là 19 điểm, điểm chuẩn của Nghe hiểu là 19 điểm.

Tất tần tật thông tin cần thiết cho Kỳ thi JLPT

(Điểm đậu kỳ thi JLPT cũ:
1-kyuu: Trên 70%, tức là trên 280 điểm. Điểm tối đa: 400 điểm.
2-kyuu, 3-kyuu, 4-kyuu: Trên 60%, tức là trên 240 điểm. Tối đa: 400 điểm).

Đừng để lỗi font cản đường bạn. Vấn đề font tiêng Nhật trên máy tính:

Kỳ thi JLPT được tổ chức khi nào? Xem ngày thi và thời hạn đăng ký ở đâu?

Bạn có thể vào trang web chính thức: http://www.jlpt.jp (Tiếng Anh, Tiếng Nhật)
để xem thông tin.

Kỳ thi được tổ chức 2 lần trong 1 năm. Vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 7 và tháng 12.

Chú ý: Có một số thành phố ngoài Nhật Bản chỉ tổ chức kỳ thi vào tháng 12 mà không tổ chức thi tháng 7.

Ở Việt Nam có thể đăng ký thi Năng lực Nhật ngữ ở đâu?

Kỳ thi JLPT được tổ chức ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng trong đó:

Hà Nội: Cả tháng 7 và tháng 12.

Sài Gòn và Đà Nẵng: Chỉ tháng 12

Nơi xin hồ sơ:

Hà Nội:

1. Khoa Đông Dương – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà nội. Kỳ thi: Tháng 7, tháng 12.

2. Đại học Hà nội: Chỉ kỳ thi JLPT tháng 12.

Sài Gòn:

Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Kỳ thi JLPT: Tháng 12.

Đà Nẵng:

Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Kỳ thi JLPT: Tháng 12.

Nguồn: http://www.jlpt.jp/application/overseas_list.html (Tiếng Anh, tiếng Nhật)

Làm thế nào để đăng ký thi Năng lực tiếng Nhật JLPT? Khi nào có kết quả?

1. Mua giấy đăng kỳ thi JLPT và hồ sơ hướng dẫn tại những nơi tổ chức thi.

2. Đăng ký thi, trả tiền lệ phí thi.

Thời gian đăng ký:

 • Kỳ thi JLPT tháng 7 đăng ký vào tháng 3 ~ tháng 4. Trả kết quả vào tháng 9.
 • Kỳ thi JLPT 12 đăng ký vào tháng 8 ~ tháng 9. Trả kết quả vào tháng 3 năm sau.

Nguồn: http://www.jlpt.jp/application/overseas_index.html

Tài liệu ôn thi kỳ thi JLPT tiếng Nhật?

Các bạn có thể dùng tài liệu ôn thi của các kỳ thi JLPT kiểu cũ, hoặc mua sách luyện thi. Hoặc tìm trực tuyến trên trang chính thức theo đường URL sau:

http://www.jlpt.jp/e/samples/forlearners.html (Tiếng Anh)

http://www.jlpt.jp/samples/forlearners.html (Tiếng Nhật)

Tất tần tật thông tin cần thiết cho Kỳ thi JLPT

Ở trang này các bạn có thể:

Làm đề mẫu Kỳ thi JLPT online. Có đủ cấp độ từ N5 tới N1. Chọn cấp độ N5 ~ N1 tương ứng. (Có cả phần nghe).

Chú ý: Để làm online được trình duyệt (Firefox, Internet Explore, Chrome,…) của bạn phải đã cài Adobe Flash Player. (Thường trình duyệt đã cài sẵn, nếu chưa trình duyệt sẽ yêu cầu bạn cài).

 1. Tải đề mẫu dạng PDF về máy.
 2. Tải file âm thanh phần thi nghe về máy.
 3. Tải phần chữ cho file âm thanh (script) về máy.
 4. Tải đáp án về máy.

Lời khuyên dành cho sĩ tử trong Kỳ thi JLPT

Luyện thi kỳ thi Năng lực Nhật ngữ là một trong những cách giúp bạn học và hiểu tiếng Nhật rất nhanh.

Lý do: Bạn sẽ gặp rất nhiều những từ, những mẫu câu hay dùng cũng như những mẫu câu khó mang tính trừu tượng cao. Đòi hỏi bạn phải suy nghĩ tìm tòi để hiểu ý nghĩa của chúng. Bằng việc làm đề thi bạn cũng có thể tự đánh giá được khả năng tiếng Nhật của bản thân.

Việc học với một tài liệu chuẩn cũng như với một mục tiêu rõ ràng; (thi đỗ, lấy bằng tiếng Nhật) sẽ giúp bạn học hiệu quả tiếng Nhật.

Nếu bạn không định thi, bạn cũng nên tìm kiếm đề thi thử online và thử khả năng của mình.

Đừng vội bỏ lỡ:

HostvnDownload Unikey Xem thêm: Download tải WinRAR 5.31 mới nhất 2016 Full Crack Windows XP/7/8/10, Download tải WinZIP 20 phần mềm tốt nhất cho nén file 2016, Dạy Học mat xa, dạy massage body, Mi Katun